All Systems Operational

About This Site

Denne sida viser status for dei tenestene vi leverer, internett, TV, telefoni og e-post.

Viss du som kunde lurer på om det er problem kan det vere lurt å ta en kikk på denne sida.
Det er då ein forutsetning at ein brukar t.d ein smarttelefon og mobilnett viss du opplev problem med eige Internett.

Det er også moglegå sjå historikk over tidligare driftsmeldingar.

Du kan også abonnere på driftsmeldingar og oppdateringar herifrå på e-post og SMS ved å bruke Subscribe knappen øverst.

Internett Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
DNS1 Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
DNS2 Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
DHCP Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
TV Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Telefoni Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
E-post Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Lokasjonar Operational
Husnes - Koplingsstasjon Operational
Husnes - Kaldanesveien Operational
Husnes - Røsslandslia Operational
Husnes - Teigen Operational
Husnes - Kaldestad Operational
Sunde Operational
Herøysund Operational
Uskedalen sentrum Operational
Uskedalen - Korsneset Operational
Uskedalen - Dønhaug Operational
Dimmelsvik Operational
Seimsfoss Operational
Rosendal Operational
Neslia Operational
Ænes Operational
Sundal Operational
Valen Operational
Sandvoll Operational
Utåker Operational
Sæbøvik Operational
Høylandsbygd Operational
Fatland Operational
Eidsvik Operational
Sætre Operational
Hatlestrand Operational
Ølve Operational
Varaldsøy Operational
Matre Operational
Åkra Operational
Tofte Operational
Øyatun Operational
Cloudflare Oslo, Norway - (OSL) Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
had a major outage
had a partial outage
Past Incidents
May 23, 2019

No incidents reported today.

May 22, 2019

No incidents reported.

May 21, 2019

No incidents reported.

May 20, 2019

No incidents reported.

May 19, 2019

No incidents reported.

May 18, 2019

No incidents reported.

May 17, 2019

No incidents reported.

May 16, 2019

No incidents reported.

May 15, 2019
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 15, 14:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 14, 22:00 CEST
Scheduled - Tysdag 14. april vil vi foreta ei stor oppdatering av e-post tenesta vår. I samband med oppdateringa vil e-post tjenar/tenesta vere utilgjengeleg frå ca. kl, 22-24.

Ein del kundar vil truleg måtte tømme det som er kalla for "buffer" i eigen nettlesar. Her står litt informasjon om korleis ein kan gjere det; https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=no.

Dersom du har innhald på e-post som skal nyttast i perioden rundt oppdatering anbefaler vi deg å ta ut informasjonen eller vidaresende den til anna e-post adresse (til dømes billettar, referansebekreftelse, osv.).

Sjølve innloggingsbiletet vil sjå nytt ut, og nokre kundar vil kanskje trenge litt tid på å "bli kjend" med det nye designet.

Eksisterande e-post og innhald i denne vil verte flytta over til ny tjenar. Mange av våre kundar nyttar i dag eige e-post oppsett på til dømes iPad, mobiltelefon, datamaskinar og liknande. Her vil det for nokon vere naudsynt med endring av eige oppsett. Merk deg at di e-post adresse kan sjekkast via vår heimeside www.kband.no.
Vi tar forbehold om at feil kan oppstå i samband med oppgraderinga, og at nedetida kan bli lengre enn estimert ca. 2 timar.

Mvh Kvinnherad Breiband.
May 9, 16:16 CEST
May 13, 2019

No incidents reported.

May 12, 2019

No incidents reported.

May 11, 2019

No incidents reported.

May 10, 2019

No incidents reported.

May 9, 2019

No incidents reported.