Previous incidents

May 2024
May 30, 2024
1 incident

Feil på IP - 30.05.24

Maintenance

Resolved May 30 at 11:14am CEST

Alle tenester skal no vere tilbake i normal drift. Tusen takk for at mange av de kundar har vore tolmodige. Ha ein fin dag. Helsing Kvinnherad Breiband.

2 previous updates

May 29, 2024
1 incident

Nattarbeid kjerneutstyr - kl. 00:01 torsdag 30.05.24

Maintenance

Resolved May 30 at 11:16am CEST

Nattarbeidet var ferdig kl. 05:59, eit par timar over estimert berekna tid. Ein del kundar vart råka av manglande IP adresse (etter nattarbeidet). Alle tenester fungerer normalt no frå kl. 11:00 i dag tidleg. Vi beklagar bryderiet og er glade for at nettet no er endå meir robus i heile regionen. Helsing Kvinnherad Breiband.

1 previous update

May 26, 2024
1 incident

Feil på internett og TV

Resolved May 26 at 01:10pm CEST

Feilen er lokalisert og retta. Vi beklagar dei ulemper dette har medført for våre kundar. Helsing Kvinnherad Breiband.

1 previous update

May 07, 2024
1 incident

Arbeid tv samband - natt til onsdag 8.5.24

Maintenance

Resolved May 07 at 12:55pm CEST

Natt til onsdag 8. mai kl. 00:01 - 06:00 vil vi foreta ei omkobling av samband for tv-signal. Sambandet kan i denne perioden få eit kort brot på leveranse og tenester blir då utilgjengeleg. Vi beklagar dei ulemper dette kan medføre for våre tv-kundar. Merk at alle sum brukar app/straming av TV-telia ikkje vil bli berørt av arbeidet. Helsing Kvinnherad Breiband.

April 2024
Apr 22, 2024
1 incident

Feil teknisk utstyr - Sunde - 22.04.2024

Maintenance

Resolved Apr 22 at 09:48am CEST

Det blir for tida jobba med feilretting på teknisk utstyr på Sunde. Ein del av våre kundar har feil ( ca. 10 stk) Estimert rettetid: ukjent. Vi beklagar bryderiet. Helsing Kvinnherad Breiband.

Apr 02, 2024
1 incident

Feil på telefoni

Resolved Apr 02 at 04:24pm CEST

Oppdatering: 03.04:

Det skal gå an å ringe inn nå, men ikke utgående samtaler. Ekstern leverandør jobber fortsatt med problemet.

March 2024
Mar 17, 2024
1 incident

Ustabil tv-leveranse 17.3.24

Maintenance

Resolved Mar 17 at 05:05pm CET

Feilen som råka ein del tv-kundar skal no vere retta og alle tenester skal fungere normalt att. Vi beklagar dei ulemper dette har medført for våre kundar.
Helsing Kvinnherad Breiband.

1 previous update