Previous incidents

September 2023
No incidents reported
August 2023
No incidents reported
July 2023
Jul 12, 2023
1 incident

Utfall Hatlestrand og Varaldsøy - 12.06.23

Maintenance

Resolved Jul 12 at 08:01pm CEST

Feilen på vårt tekniske utstyr er no retta. Feilen skuldast skade på utstyr etter lynnedslag. Utstyret er no skifta ut og oppgradert. Vi oppmodar deg til å ta omstart på heimesentral/ruter/tv-dekoder dersom dine tenester ikkje fungerer. Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf 53475640 ope frå kl. 8-15 (kvardagar) eller vakttelefon 53475670 (etter kl. 15:00). Mvh Kvinnherad Breiband.

2 previous updates