Previous incidents

May 2023
May 30, 2023
1 incident

Arbeid stamfiber - natt til tysdag 06.06.23 kl. 00:01 - 06:00

Maintenance

Resolved May 30 at 01:27pm CEST

Natt til tysdag 06.06.23 kl. 00:01 - 06:00 vil våre montørar og teknisk personell arbeide på stamfiber mellom Husnes - Herøysundet.
For dei av våre kundar som har tv-abonnement vil tv signalet bli brutt medan arbeidet pågår innanfor denne perioden. For kundar som nyttar TeliaPlay via app (nettbrett, pc/mac, apple-tv eller TeliaBox med streaming) vil alle tenester fungere fint i denne perioden.

May 29, 2023
1 incident

Vedlikehald av fibernett regionale samband - 01.06.23 kl. 00:01 - 04:00

Maintenance

Resolved May 29 at 01:23pm CEST

Natt til torsdag 01.06.23 kl. 00:01 startar vi arbeidet med å få opp nye sambandslinjer i regionen.

Vi testar også aktive samband og snur trafikken i fibernettet, då innanfor same periode. Arbeidet vil auke kapasiteten i heile fibernettet. Det vil kunne bli korte brot på alle tenester medan arbeidet pågår.
Arbeidet blir utført for å auke driftstryggleiken i nettet, og sikre redundans ("reserveveg") ved uforutsette hendingar og utfall av internett kapasitetar i vår region. Mvh Kvinnherad...

May 24, 2023
1 incident

Nattarbeid sporadisk utfall - kl. 00:01 - 03:00 dato: 25.05

Maintenance

Resolved May 24 at 09:15am CEST

Onsdag natt til torsdag 25.05, klokka 00.01 vil vi konfigurere nye samband i fibernettet vårt. Det kan då oppstå korte brot i trafikken for internett og tv i samband med konfiguering. Vi beklagar bryderiet. Mvh Kvinnherad Breiband.

May 22, 2023
1 incident

Nattarbeid - natt til 23.05.23 (tv-signal)

Maintenance

Resolved May 22 at 03:06pm CEST

Det vil bli arbeidd på stamfiber i natt frå kl. 00:01 - 02:00. TV-sambandet vil innanfor perioden frå eit kort brot på leveransen medan arbeidet pågår. Merk at arbeidet blir utført i vårt servicevindu (natt til tysdag kl. 00:01 - 07:00 ved behov). TV vil fungere via internett om ein nyttar TELIAPLAY via nettlesar på pc/mac eller app via telefon, apple-tv eller nettbrett.
Vi beklagar dei ulemper dette kan medføre enkelte av våre kundar. Mvh Kvinnherad Breiband.

May 09, 2023
1 incident

Ustabil TV-leveranse 09.05

Maintenance

Resolved May 09 at 09:41pm CEST

Ein del av våre kundar merkar i kveld ein noko ustabil tv-leveranse i form pikslerering/ustabilt tv-bilete. Dette skuldast ein treghet i fibernettet. TV og internett leveransen er venta stabil innan 1-2 timar. Beklagar bryderiet. Mvh Kvinnherad Breiband.

April 2023
Apr 14, 2023
1 incident

Oppgradering teknisk utstyr - TV (multicast) - 18.04 kl. 00:01 - 03:00

Maintenance

Resolved Apr 14 at 03:19pm CEST

Arbeid på ekstern tenesteleveranse:
Natt til tysdag (servicevindu, vekentleg frå kl. 00:01 - 07:00) skal leverandør arbeide på kjerneutstyr.
Dette kan medføre sporadisk utfall av tv-signal, estimert ca. 1-3 timar frå kl. 00:01 - 03:00.
Arbeidet blir utført på natta for at færrast mogleg skal bli berørt. Arbeidet er kritisk og blir utført for å sikre stabilitet og oppetid på tv-leveranse i framtida.

NB! Merk at du kan bruke Telia Play App via nettbrett/pc/apple tv/ Telia streamingboks...

Apr 12, 2023
1 incident

Arbeid eksternt kjernenett - natt til torsdag 13.04.23 kl. 00:01 - 03:00

Maintenance

Resolved Apr 12 at 04:03pm CEST

Det vert i natt (kl. 00:01 - 03:00, 13.04.23) jobba med oppgradering av kjerneutstyr i eksternt fibernett.
Kvinnherad Breiband blir i samband med dette berørt med utfall av internett og tv-tenesta.
Dette vil medføre sporadiske utfall av internett frå kl. 00:01 - 00:30, og tv-tenester frå kl. 00:01 - 03:00. Estimert nedetid er 1-3 timar.
Arbeidet er kritisk viktig og blir gjennomført som nattarbeid for at færrast mogleg av våre kundar skal bli berørt. Vi beklagar dei ulemper dette medf...

Apr 11, 2023
3 incidents

Oppgradering tv-guide/program-informasjon (Start: 12.04 kl. 01:00 - Slutt: 12...

Maintenance

Resolved Apr 11 at 09:01am CEST

Frå TELIA:
Natt til onsdag 12.04 mellom kl 01:00 og kl 05:00 oppgraderer vi vår tv-guide/program-informasjon.
Dersom du har planlagte opptak/serieopptak så må disse settes opp på nytt etter jobben er ferdig.
Vi beklager for de ulempene dette medfører. Hilsen Telia. SMS ref 0063520

Arbeid stamfiber - utfall tv-samband (12.04 frå kl. 00:01 - 06:00)

Maintenance

Resolved Apr 11 at 08:13am CEST

Natt til onsdag 12.04 skal vi arbeide på stamfiberen i område Mauranger - Ænes. Dette vil medføre at alle tv-tenester i perioden vil vere utilgjengeleg. Estimert nedetid er 1-3 timar. Vi beklagar dei ulemper dette vil medføre for våre tv-kundar. Mvh Kvinnherad Breiband

Nattarbeid stamfiber - 12.04 kl. 00:01 - 06:00 (Mauranger, Ænes og Sundal)

Maintenance

Resolved Apr 11 at 08:09am CEST

Natt til onsdag (12.04) kl. 00:01 skal vi arbeide på stamfiber i området, Sundal, Enes, Mauranger. Dette vil medføre nedetid på alle tenester så lenge arbeidet pågår (estimert tid: 4-6 timar). Vi beklagar dei ulemper dette vil medføre for våre kundar.
Mvh Kvinnherad Breiband.

March 2023
Mar 30, 2023
1 incident

Vedlikehald og oppgradering av tv leveranse - 30.03

Maintenance

Resolved Mar 30 at 01:23pm CEST

Det blir framleis jobba med oppgradering i kjernenettet til Hardanger Breiband. Dette medfører at tv-signalet har brot/utfall i perioden. Det tek lengre tid enn estimert. Vi håpar alt er på plass innan 1-2 timar (estimert kl. 15:00). Vi prioriterer arbeid på dagtid slik at signalet er stabilt og bra til kvelden att. Beklagar bryderiet. Mvh Kvinnherad Breiband.

1 previous update

Mar 23, 2023
1 incident

TV-leveranse 23.3 - sporadiske utfall

Maintenance

Resolved Mar 23 at 11:46am CET

Tv-leveransen skal no vere stabil og tilbake i normal drift. Mvh Kvinnherad Breiband.

1 previous update

Mar 22, 2023
1 incident

Utfall breibandstenester - onsdag 22.3 (feil på teknisk utstyr)

Maintenance

Resolved Mar 22 at 11:14pm CET

Alle tjenester, inkludert TV skal være OK no. Vi følger med videre utover i kvelden/natta for å sjå at TV signalet held seg stabilt.

10 previous updates

Mar 20, 2023
1 incident

Oppgradering av teknisk utstyr - 21.03 kl. 00:01 (servicevindu)

Maintenance

Resolved Mar 20 at 03:10pm CET

Natt til tysdag 21.03 skal vi foreta ei oppgradering av teknisk utstyr. Ein del kundar vil i då miste tenester. Desse kjem automatisk tilbake etter ca. 5-60 min. Dersom det hastar kan du enkelt ta ein omstart av eigen heimesentral og vente 2-4 minutt.
Arbeidet startar opp natt til tirsdag kl. 00:01, innanfor vårt servicevindu (natt til tirsdag frå kl. 00:01 - 06:00).
Vi beklagar dei ulemper dette medfører deg som vår kunde. Mvh Kvinnherad Breiband.