Previous incidents

August 2023
No incidents reported
July 2023
Jul 12, 2023
1 incident

Utfall Hatlestrand og Varaldsøy - 12.06.23

Maintenance

Resolved Jul 12 at 08:01pm CEST

Feilen på vårt tekniske utstyr er no retta. Feilen skuldast skade på utstyr etter lynnedslag. Utstyret er no skifta ut og oppgradert. Vi oppmodar deg til å ta omstart på heimesentral/ruter/tv-dekoder dersom dine tenester ikkje fungerer. Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf 53475640 ope frå kl. 8-15 (kvardagar) eller vakttelefon 53475670 (etter kl. 15:00). Mvh Kvinnherad Breiband.

2 previous updates

June 2023
Jun 19, 2023
1 incident

Arbeid fibernett - natt til 20.06.23 kl 00:01

Maintenance

Resolved Jun 19 at 03:19pm CEST

Vi (Hardanger Breiband AS/Kvinherad Breiband AS) testar redundans (sekundærfiber) av fibernettet no før sumarferien tar fatt. Dette gjere vi for å sikre oppetid og best mogleg leveranse av fibertenester no og i framtida. Det kan bli korte brot i samband med pågåande nattarbeid innanfor perioden 00:01 - 04:00, natt til tysdag 20.06.23. Helsing Kvinnherad Breiband.

Jun 08, 2023
1 incident

Testing av reservelinjer (redundans) - 13.06.23 kl. 00:01 - 03:00

Maintenance

Resolved Jun 08 at 01:18pm CEST

Vi (Hardanger Breiband AS/Kvinherad Breiband AS) testar redundans (sekundærfiber) av fibernettet no før sumarferien tar fatt. Dette gjere vi for å sikre oppetid og best mogleg leveranse av fibertenester no og i framtida. Det kan bli korte brot i samband med pågåande nattarbeid innanfor perioden 00:01 - 03:00, natt til tysdag 13.06.23. Helsing Kvinnherad Breiband.