Previous incidents

November 2023
Nov 23, 2023
2 incidents

Omkobling fiberkabel - 28.11 og 29.11 (Helland og Stabburshaugen)

Maintenance

Resolved Nov 23 at 07:44pm CET

Det blir arbeida på fiberkablar i området rundt Hellandsbrua og Stabburshaugen tirsdag og onsdag. Arbeidet pågår med 1-2 timar estimert nedetid for brebiandstenester (perioden mellom kl. 9-12). Alle kundar er varsla pr sms. Det blir prioritet på å få alle tenester raskast mogleg tilbake til alle bedriftskundar. Ca. 20 kundar blir råka av omkoblinga desse to dagane.
Vi beklagar dei ulemper dette kan medføre for våre kundar. Helsing Kvinnherad Breiband.

Straumbrot Kaldestad - deler av Husnes sentrum (23.11.23)

Maintenance

Resolved Nov 23 at 08:11am CET

Straumen er tilbake på Kaldestad. Det vert framleis jobba med feilsøking for netteigar (BKK). Alle breibandstenester fungerer på noverande tidspunkt. Helsing Kvinnherad Breiband.

1 previous update

Nov 14, 2023
1 incident

Oppgradering av fibernett - natt til: 14.11.23 kl. 00:00 - 07:00

Maintenance

Resolved Nov 14 at 12:00am CET

Natt til tirsdag 14.11.23 skal vi foreta ei oppgradering av fibernettet i heile Hardanger Breiband. Dette frå perioden kl. 00:01 - 07.00. Våre kundar kan merke sporadisk utfall av internett og tv tenester innanfor dette tidsrommet. Vårt servicevindu er natt til tirsdag kvar veke frå kl. 00:01 - 07:00, og vi prøver i så stor grad som mogleg å utføre oppgradering og feilrettingar i dette tidsrommet.
Vi beklagar bryderiet. Helsing Kvinnherad Breiband AS/Hardanger Breiband AS

October 2023
Oct 22, 2023
1 incident

TV-TELIA - 22.10.23

Maintenance

Resolved Oct 22 at 11:12pm CEST

Vi har fått tilbakemeldig frå Telia om at leveranse har begynt å normalisere seg. Det blir lagt ut ny oppdatering i morgon tidleg.

1 previous update

Oct 20, 2023
1 incident

Feil tenester - TV TELIA

Maintenance

Resolved Oct 20 at 01:02pm CEST

Feilen skal vere identifisert og retta. Dersom du framleis har feil på tv-tenesta anbefaler vi å ta ein omstart av eige utstyr (tv-dekoder). Helsing Kvinnherad Breiband.

1 previous update

Oct 14, 2023
1 incident

Straumbrot gir utfall breibandstenester (Sunde omegn)

Maintenance

Resolved Oct 15 at 03:53pm CEST

Alle tenester skal no fungere normalt. Helsing Kvinnherad Breiband.

8 previous updates

Oct 04, 2023
1 incident

Feil på ekstern tv leveranse - TV TELIA

Maintenance

Resolved Oct 04 at 06:59pm CEST

Feilen er no retta og alle tenester skal fungere fint att. Beklagar bryderiet.

1 previous update

September 2023
No incidents reported