Oppgradering til ny e-post løysing - @knett
Scheduled Maintenance Report for Kvinnherad Breiband AS
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted May 15, 2019 - 14:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted May 14, 2019 - 22:00 CEST
Scheduled
Tysdag 14. april vil vi foreta ei stor oppdatering av e-post tenesta vår. I samband med oppdateringa vil e-post tjenar/tenesta vere utilgjengeleg frå ca. kl, 22-24.

Ein del kundar vil truleg måtte tømme det som er kalla for "buffer" i eigen nettlesar. Her står litt informasjon om korleis ein kan gjere det; https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=no.

Dersom du har innhald på e-post som skal nyttast i perioden rundt oppdatering anbefaler vi deg å ta ut informasjonen eller vidaresende den til anna e-post adresse (til dømes billettar, referansebekreftelse, osv.).

Sjølve innloggingsbiletet vil sjå nytt ut, og nokre kundar vil kanskje trenge litt tid på å "bli kjend" med det nye designet.

Eksisterande e-post og innhald i denne vil verte flytta over til ny tjenar. Mange av våre kundar nyttar i dag eige e-post oppsett på til dømes iPad, mobiltelefon, datamaskinar og liknande. Her vil det for nokon vere naudsynt med endring av eige oppsett. Merk deg at di e-post adresse kan sjekkast via vår heimeside www.kband.no.
Vi tar forbehold om at feil kan oppstå i samband med oppgraderinga, og at nedetida kan bli lengre enn estimert ca. 2 timar.

Mvh Kvinnherad Breiband.
Posted May 09, 2019 - 16:16 CEST
This scheduled maintenance affected: E-post.