Back to overview
Maintenance

Vedlikehald og oppgradering av tv leveranse - 30.03

Mar 30 at 09:16am CEST  –  Mar 30 at 08:16pm CEST

Resolved
Mar 30 at 01:23pm CEST

Det blir framleis jobba med oppgradering i kjernenettet til Hardanger Breiband. Dette medfører at tv-signalet har brot/utfall i perioden. Det tek lengre tid enn estimert. Vi håpar alt er på plass innan 1-2 timar (estimert kl. 15:00). Vi prioriterer arbeid på dagtid slik at signalet er stabilt og bra til kvelden att. Beklagar bryderiet. Mvh Kvinnherad Breiband.

Created
Mar 30 at 09:16am CEST

I dag, torsdag 30.3 kl. 12:00 vil tv-leveransen ha korte utfall, estimert ca. 1 time. Vi oppgraderer tenesta for auka stabilitet og sikkerheit heile Hardanger. Mvh Kvinnherad Breiband.