Back to overview
Maintenance

Utfall breibandstenester - 23.01.24

Jan 23 at 01:31pm CET  –  Jan 23 at 02:15pm CET

Resolved
Jan 23 at 02:15pm CET

Feilen som råka oss ca. kl. 13:15 skal no vere ordna. Vi har hatt ein feil på eine kjerneswitchen vår og måtte rykka ut for ein fysisk omstart. Vi jobbar med å få på plass sikre løysingar som auka tryggleik og oppetid i fibernettet vårt.
Ta gjerne ein omstart av eige utstyr dersom du framleis har feil.
Vi beklagar bryderiet. Helsing Kvinnherad Breiband.

Created
Jan 23 at 01:31pm CET

Det er utfall av breibandstenester (ca. kl. 13:15). Det blir jobba på spreng med feilretting. Estimert rettetid: ukjent. Vi beklagar dei ulemper dette medfører for våre kundar. Helsing Kvinnherad Breiband.