Back to overview
Maintenance

Ustabil tv-leveranse 17.3.24

Mar 17 at 03:00pm CET  –  Mar 17 at 05:05pm CET

Resolved
Mar 17 at 05:05pm CET

Feilen som råka ein del tv-kundar skal no vere retta og alle tenester skal fungere normalt att. Vi beklagar dei ulemper dette har medført for våre kundar.
Helsing Kvinnherad Breiband.

Created
Mar 17 at 03:00pm CET

Søndag 17.3 opplever ein del kundar ustabil tv-leveranse. Årsak: ukjent.
Vi avventer status frå vår tv-leverandør som jobbar med feilsøking.
Vi beklagar bryderiet. Helsing Kvinnherad Breiband.