Back to overview
Maintenance

Arbeid tv samband - natt til onsdag 8.5.24

May 07 at 12:55pm CEST  –  May 08 at 12:55pm CEST

Resolved
May 07 at 12:55pm CEST

Natt til onsdag 8. mai kl. 00:01 - 06:00 vil vi foreta ei omkobling av samband for tv-signal. Sambandet kan i denne perioden få eit kort brot på leveranse og tenester blir då utilgjengeleg. Vi beklagar dei ulemper dette kan medføre for våre tv-kundar. Merk at alle sum brukar app/straming av TV-telia ikkje vil bli berørt av arbeidet. Helsing Kvinnherad Breiband.