Previous incidents

February 2024
Feb 15, 2024
1 incident

Feil ved utsending til @gmail, @hotmail, @outlook.

Maintenance

Resolved Feb 18 at 10:01am CET

Alle tenester mot eksterne e-post adresser skal no fungere som normalt igjen. Helsing Kvinnherad Breiband.

2 previous updates

Feb 07, 2024
2 incidents

Arbeid tv-samband og oppgradering av fiberlinje - natt til torsdag 08.02.24

Maintenance

Resolved Feb 07 at 09:11am CET

Natt til torsdag 8. februar kl. 00:01 vil selskapa i vår region (Hardanger) foreta ei større oppgradering med ny fiberlinje (aksess) inn i vår region.
Arbeidet startar opp kl. 00:01 og tenester på internett og TV vil innanfor denne perioden bli påverka av arbeidet.
Estimert nedetid for tv-leveranse er ca. 1 time (innanfor dette tidsrommet).
Det skal innanfor same periode også oppgraderast med ei ny linje inn i fiberringen vår, for auka sikkerhet ved ekstern feil på leveranse av internet...

Oppgradering kjerneutstyr - natt til 07.02.24 kl. 00:01

Maintenance

Resolved Feb 07 at 12:01am CET

Trinn 3:
Oppdatering av kjerneruterar vil bli utført natt til onsdag . februar kl. 00:01.

Dette arbeidet blir utført for å minimere risiko for framtidige utfall i fibernettet.
Arbeidet i natt skal i utgangspunktet ikkje påverke vår tenesteleveranse ut mot våre kundar.
Helsing Kvinnherad Breiband AS

Feb 05, 2024
1 incident

Oppgradering kjerneutstyr - natt til 06.02.24 kl. 00:01

Maintenance

Resolved Feb 05 at 09:09am CET

Trinn 2:
Oppdatering av kjerneruterar vil bli utført natt til tysdag 6. februar kl. 00:01.

Dette arbeidet blir utført for å minimere risiko for framtidige utfall i fibernettet.
Arbeidet i natt skal i utgangspunktet ikkje påverke vår tenesteleveranse ut mot våre kundar og blir utført i vårt servicevindu som er kvar natt til tysdag mellom frå kl. 00:01 - 07:00.
Helsing Kvinnherad Breiband AS

January 2024
Jan 29, 2024
1 incident

Oppgradering kjerneutstyr - natt til 30.01.24 kl. 00:01

Maintenance

Resolved Jan 29 at 03:15pm CET

I samband med utfall av breibandstenester tysdag 23. januar startar vi i natt med utvida tiltak for å oppgradere den eine kjerneruteren i nettet vårt. Dette arbeidet blir gjort for å minimere risiko for framtidige utfall.
Arbeidet i natt skal i utgangspunktet ikkje påverke vår tenesteleveranse ut mot våre kundar.
Arbeidet blir utført i vårt servicevindu som er kvar natt til tysdag mellom kl. 00:01 - 07:00. Helsing Kvinnherad Breiband AS

Jan 23, 2024
1 incident

Utfall breibandstenester - 23.01.24

Maintenance

Resolved Jan 23 at 02:15pm CET

Feilen som råka oss ca. kl. 13:15 skal no vere ordna. Vi har hatt ein feil på eine kjerneswitchen vår og måtte rykka ut for ein fysisk omstart. Vi jobbar med å få på plass sikre løysingar som auka tryggleik og oppetid i fibernettet vårt.
Ta gjerne ein omstart av eige utstyr dersom du framleis har feil.
Vi beklagar bryderiet. Helsing Kvinnherad Breiband.

1 previous update

Jan 04, 2024
1 incident

Epost oppgradering

Maintenance

Resolved Jan 04 at 11:00pm CET

Det vil være sporadisk nedetid mellom kl. 23:00 og 00:00 pga. oppgradering av server.

December 2023
Dec 05, 2023
1 incident

Feil på internett

Resolved Dec 05 at 12:51am CET

Ekstern leverandør har hatt utfordringar med internetteveranse til oss. Det har vore nokre spordaiske utfall. Vi har fått melding om at alt skal være OK no.